Toyota Sông Lam tri ân khách hàng nhân dịp 30/4 – 1/5