Liên hệ

Công ty Cổ phần Toyota Sông Lam

Địa chỉ : Đại lộ Vinh – Cửa Lò, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại : (0238) 3515888 – Số Fax : (0238) 3515688

Mã số thuế : 2901893391

Tài khoản số : 0861005596868 tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh.

Người đại diện : Ông. Phùng Bá Ngọc – Chức vụ : Giám đốc

——————-