QUY TRÌNH LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG

Các yêu cầu

  • Có chính sách/quy định cho hoạt động liên hệ sau sửa chữa
  • KH phải được liên hệ trong vòng 72 giờ áp dụng hình thức liên hệ thích hợp với KH (gọi điện, gửi thư, email)
  • Ghi chép lại những phản hồi của KH
  • Có cách thức xử lý và theo dõi những KH không hài lòng.

quytrinhlienhekhachhang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *